<meta name="keywords" content="百赢棋牌,keywords" /> 水蓼的功效与作用_水蓼的用法用量及食用隐讳_水蓼的附方_百赢棋牌-棋牌二八杠-棋牌代理平台
以后职位:百赢棋牌-棋牌二八杠-棋牌代理平台 > 中药年夜全 > 功效与作用 >
水蓼的功效与作用

水蓼的功效与作用

功效与作用 / 2017-02-13 09:11:00 / 金林林 gsmalive.com / 我要议论

水蓼又叫辣蓼、蔷、虞蓼、蔷蓼、蔷虞、泽蓼等,在我国多地都有的莱昂的漫衍。在湿地,水边或水中都是很有数的。水蓼是一种可以入药的药材植物,入药部位主若是全草,主要功效为化湿,行滞,祛风消肿等,关于泄泻,痢疾,风湿,脚气,痈肿等疾病的治疗具有很好的效果。

水蓼的功效与作用

水蓼的形状特点

一年生草本,高20~80厘米,直立或下部伏地。茎红紫色,无毛,节常膨年夜,且具须根。叶互生,披针组成椭圆状披针形,长4~9厘米,宽5~15毫米,两头渐尖,均有腺状小点,无毛或叶脉及叶缘上有小刺状毛;托鞘膜质,简状,有短缘毛;叶柄短。穗状花序腋生或顶生,细弱下垂,下部的花一连不连;苞漏斗状,有疏生小脓点和缘毛;花具细花梗而伸出苞外,间有1~2朵花包在延伸的托鞘内;花被4~5裂,椭圆形或长圆形,淡绿色或淡白色,有腺状小点;雄蕊5~8;雌蕊1,花柱2~3裂。瘦果椭圆形,扁平,少有3棱,长2.5毫米,外面有小点,玄色无光,包在宿存的花被内。花期7~8月。

水蓼的功效与作用

水蓼的功效与作用

功用主治:化湿,行滞,祛风,消肿。治痧秽腹痛,吐泻转筋,泄泻,痢疾,风湿,脚气,痈肿,疥癣,跌打毁伤。

①《别录):"寥叶,归舌,除年夜小肠邪气,利中益志。"

②《唐本草》:"主被蛇伤,捣敷之;绞汁服,止蛇毒入腹心闷;水煮渍脚捋之,消脚气肿。"

③《本草拾遗》:"蓼叶,主痃癖,逐日取一握煮服之;又霍乱传筋,多取煮汤及热捋脚;叶捣敷狐刺疮;亦主小儿头疮。"

④《纲目》:"杀虫。"

⑤《本草求原》:"洗干冷癍癞,擦癣。"

⑥《植物名实图考》:"治跌打毁伤,通筋骨。"

水蓼的功效与作用

水蓼的用法和用量

内服:煎汤,25~50克(鲜品50~100克);或捣汁。外用:煎水浸洗或捣敷。

水蓼的功效与作用

水蓼的食用隐讳

①《千金·食治》:"蓼食过量有毒,发心痛。和生鱼食之,令人脱气,阴核凄凉伤心。妇人月事来,不用食蓼及蒜,喜为血淋带下。"

水蓼的功效与作用

水蓼有毒吗

蓼食过量有毒,发心痛。

水蓼的功效与作用

水蓼的附方

①治干霍乱不吐利,四肢烦,身冷汗出:水蓼(切)、喷喷鼻薷(择切)各二两。上二味,以水五盏,煎取三盏,去滓,分温三服。(《圣济总录》水蓼饮)

②治风寒太热:水蓼、淡竹叶茅草,煎服。(《四川中药志》)

③治水泻:红辣蓼一两,水煎,日分三次服。(《广西中草药》)

④治痢疾,肠炎:水辣蓼全草二两,水煎服,连服三天。(《浙江夷易近间经常应用草药》)

⑤治小儿疳积:水辣蓼全草五至六钱,麦芽四钱。水煎,日夕饭前二次分服,连服许多天。(《浙江夷易近间经常应用草药》)

水蓼的功效与作用

水蓼虽然是无年夜毒的,但是着实不合适一切人食用,像月经期的女性弗成以吃水蓼,否则会组成血量增多,是以有这类情形的人群在寻常浅易用药时须要重视。另外,小编这里须要提醒年夜家,任何的中药材,都不克不及过量应用,否则很容易组成严重的负面影响。建议在用药前咨询专业医生的建议。


推荐浏览:
#