<meta name="keywords" content="百赢棋牌,keywords" /> 桔梗的功效与作用_桔梗的用法用量及食用隐讳_桔梗的附方_百赢棋牌-棋牌二八杠-棋牌代理平台
以后职位:百赢棋牌-棋牌二八杠-棋牌代理平台 > 中药年夜全 > 功效与作用 >
桔梗的功效与作用

桔梗的功效与作用

功效与作用 / 2017-02-12 09:10:00 / 金林林 gsmalive.com / 我要议论
性平;味辛、苦;归肺经。

功效宣肺,利咽,祛痰,排脓。用于:咳嗽痰多,胸闷不畅,音哑,肺痈吐脓,疮疡脓成不溃。

隐讳阴虚久咳及咳血者禁服;脾胃虚弱者慎服。内服过量可惹起恶心吐逆。

桔梗又叫肩负花、铃铛花、僧帽花等,属于一种多年生草本植物,在我国西南、华北、华东、华中各省均有年夜量的漫衍。桔梗也是一种可以入药的中药材,具有宣肺,利咽,祛痰排脓等功效。为了年夜家可以更好的应用桔梗,下面小编为年夜家详细简介一下关于桔梗的药用相关价值。

桔梗的功效与作用

桔梗的形状特点

茎高20~120厘米,通常无毛,偶密被短毛,不分枝,少少上部门枝。叶一切轮生,部门轮生至一切互生,无柄或有极短的柄,叶片椭圆形,卵状椭圆形至披针形,长2~7厘米,宽0.5~3.5厘米,基部宽楔形至圆钝,急尖,下面无毛而绿色,下面常无毛而有白粉,有时脉上有短毛或瘤突状毛,边顶端缘具细锯齿。花单朵顶生,或数朵集成假总状花序,或有花序分枝而集成圆锥花序;花萼钟状五裂片,被白粉,裂片三角形,或狭三角形,有时齿状;花冠年夜,长1.5~4.0厘米,蓝色、紫色或白色。蒴果球状,或球状倒圆锥形,或倒卵状,长1~2.5厘米,直径约1厘米。花期7~9月。

桔梗的功效与作用

桔梗的功效与作用

【功效主治】开宣肺气,祛痰排脓。治外感咳嗽,咽喉肿痛,肺痈吐脓,胸满胁痛,痢疾腹痛。

①《本经》:"主胸胁痛如刀刺,腹满,肠鸣幽幽,恐怖悸气。"

②《别录》:"利五脏肠胃,补血气,除寒热、风痹,温中消谷,疗喉咽痛。"

③《药性论》:"治下痢,破血,去积气,消积累,痰涎,主肺热气促嗽逆,除腹中冷痛,主中恶及小儿惊痫。"

④《日华子本草》:"下一切气,止霍乱转筋,知己胀痛,补五劳,养气,除邪辟温,补虚消痰,破癥瘕,养血排脓,补内漏及喉痹。"

⑤《本草衍义》:"治肺痈。"

桔梗的功效与作用

桔梗的用法和用量

内服:煎汤,1~2钱;或入丸、散。

桔梗的功效与作用

桔梗的食用隐讳

阴虚久嗽、气逆及咳血者忌服。

①《本草经集注》:"畏白及、龙?、龙胆。"

②《药对》:"忌猪肉。得牡蛎远志疗恚怒;得消石、石膏疗伤寒。"

③朱震亨:"下虚及怒气上升者不宜。"

④《本经逢原》:"阴虚久嗽不宜用,以其通阳气馁也。"

桔梗的功效与作用

桔梗有毒吗

桔梗皂甙有溶血作用,不克不及用于注射,口服后在消化道水解破损,即无溶血作用。给小鼠皮下注射,最小致去世量为770mg/kg。灌胃年夜剂量桔梗皂甙,可反射性兴奋吐逆中枢,可惹起恶心、吐逆。

桔梗的功效与作用

桔梗的附方

①治肺痈,咳而胸满,振寒脉数,咽干不渴,时出浊唾腥臭,久久吐脓如米粥者:桔梗一两,甘草二两。上二味,以水三升,煮取一升,分温再服,则吐脓血也。(《金匮要略》桔梗汤)

②治痰嗽喘急不定:桔梗一两半。捣罗为散,用孺子小便半升,煎取四合,去滓温服。(《简要济众方》)

③治喉痹及毒气:桔梗二两。水三升,煮取一升,顿服之。(《千金方》)

④治寒实结胸,无热证者:桔梗三分,巴豆一分(去皮、心,熬黑,研如脂),贝母三分。上三味为散,以白饮和服,强人半钱匕,羸者减之。病在膈上必吐,在膈下必利,倒霉,进热粥一杯,利过不止,进冷粥一杯。(《伤寒论》白散)

⑤治伤寒痞气,胸满欲去世:桔梗、枳壳(炙,去穰)各一两。上锉如米豆年夜,用水一升半,煎减半,去滓,分二服。(《苏沈良方》枳壳汤)

桔梗的功效与作用

年夜家在读完上文中小编的简介以后,是不是曾经对桔梗有了新的熟悉了呢?建议年夜家寻常浅易要凭证自己的现内情形阻拦应用。特殊提醒,桔梗因素中的皂甙有溶血作用,是以弗成以注射,而且在年夜量应用的情形下,还会泛起恶心,吐逆的情形。欲望上文中小编的简介对年夜家有所赞助。


推荐浏览:
#