<meta name="keywords" content="百赢棋牌,keywords" /> 枳椇的功效与作用_枳椇的用法用量及食用隐讳_枳椇的附方_百赢棋牌-棋牌二八杠-棋牌代理平台
以后职位:百赢棋牌-棋牌二八杠-棋牌代理平台 > 中药年夜全 > 功效与作用 >
枳椇的功效与作用

枳椇的功效与作用

功效与作用 / 2017-01-22 09:18:00 / 金林林 gsmalive.com / 我要议论

枳椇又叫拐鸡爪子、枸、万字果、鸡爪树、金果、南枳椇等,是一种主要生长在我国甘肃、陕西、河南、安徽、江苏、浙江等地的高年夜乔木植物,同时它也是我们生涯中很是有数的中药材,在治酒醉,烦热,口渴,吐逆等方面具有很好的效果。下面小编就为年夜家详细简介一下关于枳椇的相关药用价值。

枳椇的功效与作用

枳椇的形状特点

高年夜乔木,高10-25米;小枝褐色或黑紫色,被棕褐色短柔毛或无毛,有显着白色的皮孔。

叶互生,厚纸质至纸质,宽椭圆形、椭圆状椭圆形或心形,长8-17厘米,宽6-12厘米,顶端长渐尖或短渐尖,基部截形或心形,稀近圆形或宽楔形,边缘常具整齐浅而钝的细锯齿,上部或近顶端的叶有不显着的齿,稀近全缘,下面无毛,下面沿脉或脉腋常被短柔毛或无毛;叶柄长2-5厘米,无毛。

二歧式聚伞圆锥花序,顶生和腋生,被棕色短柔毛;花两性,直径5-6.5毫米;萼片具网状脉或纵条纹,无毛,长1.9-2.2毫米,宽1.3-2毫米;花瓣椭圆状匙形,长2-2.2毫米,宽1.6-2毫米,具短爪;花盘被柔毛;花柱半裂,稀浅裂或深裂,长1.7-2.1毫米,无毛。

浆果状核果近球形,直径5-6.5毫米,无毛,成熟时黄褐色或棕褐色;果序轴显着膨年夜;种子暗褐色或黑紫色,直径3.2-4.5毫米。花期5-7月,果期8-10月

枳椇的功效与作用

枳椇的功效与作用

【性味】甘酸,平。

①《唐本草》:"味甘,平,无毒。"

②《本草再新》:"味甘酸,性平,无毒。"

【归经】①《本草再新》:"入心、脾二经。"

②《本草撮要》:"下手太阴经。"

【功用主治】治酒醉,烦热,口渴,吐逆,二便倒霉。

①《荆楚岁时记》:"辟虫毒。"

②《唐本草》:"主头风,小腹拘急。"

③《本草拾遗》:"止渴除烦,润五脏,利年夜小便,去膈上热,功用如蜜。"

④《滇南本草》:"治一切左瘫右痪,风湿麻木,能解酒毒;或泡酒服之,亦能舒筋络。小儿服之,化虫,养脾。"

⑤《滇南本草图说》:"补中益气。痰火闭结于胸中,用此可解。'

⑥《纲目》:"止呕逆。"

枳椇的功效与作用

枳椇的用法用量

内服:煎汤,3~5钱;浸酒或入丸剂。

枳椇的功效与作用

枳椇的食用隐讳

脾胃虚寒者禁用。

枳椇的功效与作用

枳椇有毒吗

无毒。

枳椇的功效与作用

枳椇的附方

①治饮酒多发积,为炎热蒸熏,五脏津液去世板,血泣小便并多,肌肉消烁,专嗜冷物寒浆:枳椇子二两,麝喷喷鼻一钱。为末,面糊丸,如梧子年夜。每服三十丸,空心盐汤吞下。(《世医得效方,枳棋子丸)

②治酒色太过,成劳吐血:拐枣四两,红甘蔗一根。炖猪心肺服。(《重庆草药》)

③治小儿惊风:枳椇果实一两。水煎服。

④治手足抽搐:枳椇果五钱,四匹瓦五钱,蛇莓五钱。水煎服。

⑤治小儿黄瘦:枳椇果实一两。水煎服。(③方以下出《湖南药物志》)

枳椇的功效与作用

年夜家在读完上文中小编的简介以后,是不是曾经对枳椇这类中药材,有了一定新的明确了呢?建议年夜家在寻常浅易对药物的应用上一定要重视,由于枳椇着实不合适一切人应用,专家体现,像脾胃虚寒的人群就须要非分特殊的重视不克不及食用,否则将会加宿疾症的严重水平。欲望上文中小编的简介对年夜家有所赞助。


推荐浏览:
#